Typ 2 diabetes

Typ 2 diabetes

Diabetes är en mycket vanlig sjukdom och är diagnosticerad hos cirka 4 % av befolkningen varav majoriteten, upp till 90 %, har typ 2 diabetes. Det finns också ett mörkertal och ytterligare upp emot 2 % av befolkningen beräknas ha diabetes utan att ha fått diagnos ännu.

Diabetes finns i olika typer där graviditetsdiabetes, typ 1 diabetes och typ 2 diabetes är de vanligaste. Gemensamt för alla dessa diabetestyper är att vår kropp lider brist eller relativ på energi eftersom glukosen = blodsockret stannar i blodbanan där den gör skada i stället för att nå cellerna, där glukosen omsätts till energi och gör nytta. För att cellerna skall kunna använda glukosen som energi krävs insulin. Vid typ 2 diabetes är huvudproblemet från början att cellerna reagerar trögare på insulinet och som också har sämre funktion så att vi behöver större mängder insulin än tidigare. Så småningom reduceras förmågan hos bukspottkörtelns betaceller att producera insulin då de tröttas ut.

Medelåldern för insjuknande i typ 2 diabetes är drygt 60 år och i 70-årsåldern har cirka 20 % av befolkningen diabetes, främst typ 2. Innan man får diagnosen typ 2 diabetes har man ofta haft ett förhöjt fasteblodsockervärde (IFG = 6.1-6.9 mmol/l) i flera år och/eller nedsatt glukostolerans (man får då onormalt högt blodsocker efter att man ätit t ex vitt bröd, ris och socker). Detta kan konstateras genom glukosbelastning med 75 g glukos löst i vatten som man får dricka. Om blodsockret efter 2 timmar är förhöjt men under gränsen för diabetesdiagnos (8.9-12.1 mmol/l kapillärt) har man nedsatt glukostolerans vilket innebär stor risk att utveckla typ 2-diabetes.

Typ 2 diabetesdiagnosen ställs enligt WHOs rekommendationer antingen genom:

  1. Glukos taget i armvecket eller i fingret, fasteprov vid två tillfällen (>7.0 mmol/l),
  2. Glukos taget i fingret, ej fasteprov (≥12, 2 mmol/l) + typiska symtom, eller genom:
  3. Glukosbelastning eller en kombination fasteprov av glukos fastande och glukosbelastning (glukos ≥12.2 mmol/l).

Blodsocker och HbA1c

Blodsocker och HbA1c är mått på din blodglukosnivå. Blodsockret är ditt glukosvärde precis när det testas och HbA1c ett mått på din genomsnittliga blodsockernivå de sista två månaderna.