Behandling

Egenvård och medicinering är viktiga komponenter av behandlingen. Basen är alltid förbättrade kost- och motionsvanor samt rökstopp, vilket kan ta tid att anpassa sig till.