Känslor

Det är många aspekter som inryms i anpassningen till det nya livet med sjukdom och som kan vara viktiga att reflektera över på egen hand och tillsammans med andra, t ex närstående, andra med diabetes eller diabetessköterskan. Utöver de praktiska aspekterna så väcks känslomässiga och existentiella frågor som kan behöva bearbetas. Sjukdomen tar tid att vänja sig vid och att integrera i det dagliga livet.