Symptom

Symptom

Symptomen på typ 2 diabetes är ökade urinmängder och ökad törst där man också upplever att det är svårt att släcka törsten hur mycket man än dricker. Orsaken är att sockerhalten i blodet, det så kallade blodsockret ökar och för att späda ut blodet och sänka blodsockret så blir man törstig.

Om blodsockret endast är lite förhöjt så behöver man inte känna något alls, men eftersom typ 2 diabetes är en progressiv sjukdom och försämras över tid så kommer blodsockret att stiga. Om man har kraftigt förhöjt blodsocker en längre tid så kan man få huvudvärk och påverkat allmäntillstånd, samt uppleva trötthet och illamående, samt få saltrubbningar och vätskebrist. Om blodsockret blir alldeles för högt så kan även få dimsyn. Detta symtom beror på att linsen i ögat drar till sig vatten och man har då svårt att se skarpt. Om blodsockret normaliseras så återställs synen. På sikt kan det höga blodsockret påverka blodkärl och nerver. Många har redan vid diagnosen nedsatt känsel i fötterna till följd av nervpåverkan.