Sjukdom

Diabetes finns i olika typer där graviditetsdiabetes, typ 1 diabetes och typ 2 diabetes är de vanligaste. Gemensamt för alla dessa diabetestyper är att vår kropp lider brist eller relativ på energi eftersom glukosen = blodsockret stannar i blodbanan där den gör skada i stället för att nå cellerna, där glukosen omsätts till energi och gör nytta.