Graviditet

Graviditet

Graviditetsdiabetes, dvs. högt blodsocker som upptäcks i tidig graviditet eller debuterar senare under graviditeten är oftast övergående, men är en tydlig indikation på att man har en ökad risk att drabbas av diabetes senare i livet.

De flesta kvinnor som får graviditetsdiabetes återfår normalt blodsocker snabbt efter barnets födelse, men ett antal kvinnor fortsätter att ha höga blodsocker även efter barnet är fött. Därför är det viktigt att kontrollera hur blodsockernivåerna ligger efter förlossningen och inte minst delta i den uppföljning som sker efter att barnet fötts.  Upp emot 50% av kvinnor som haft graviditetsdiabetes har rapporterats få diabetes inom 10 år och i de allra flesta fallen får man typ 2 diabetes. Risken är också hög att man får graviditetsdiabetes även vid kommande graviditeter. Om man har haft graviditetsdiabetes är det viktigt att försöka behålla de levnadsvanor man rekommenderades hålla under graviditeten angående kost och motion även på längre sikt för att minska risken för diabetesutveckling. Om man har övervikt eller fetma är det betydelsefullt att minska sin vikt till ett normalt BMI för att minska sin risk för att utveckla diabetes. Andra viktiga aspekter som kan bidra till minskade risker för diabetes är vara fysiskt aktiv ett par gånger per vecka på så pass ansträngande nivå att man blir svettig och andfådd samt inte röka eller snusa.

Om man har diabetes och vill bli gravid

En planerad graviditet är viktigt för att utfallet av graviditet och förlossning ska bli så normala som möjligt för mor och barn. Oavsett om man har typ 1 eller 2 diabetes bör man kontakta sin diabetessköterska/-läkare och berätta att man vill försöka bli gravid. Då kan medicineringen ses över så att den anpassas till att passa graviditeten. Man bör även sträva efter att ha normaliserade blodsockernivåer när man vill bli gravid och under graviditeten. Det finns kunskap som visar att förbättrade blodsockernivåer minskar riskerna för fostermissbildningar och för snabb viktutveckling hos fostret (makrosomi). Folsyretillskott rekommenderas också redan innan man aktivt försöker bli gravid. Blir man oplanerat gravid så bör man kontakta sin diabetesläkare/ diabetessköterska så snart graviditeten upptäcks, för kontroll och eventuella justeringar av medicineringen. Så snart graviditetstesten visar positivt bör man också kontakta sin barnmorska för att boka in ett första besök på mödravården. För kvinnor som har diabetes redan innan graviditeten görs som regel alla graviditetskontroller på specialistmödravården.

Om man har haft graviditetsdiabetes och planerar ny graviditet

Sannolikheten att graviditetsdiabetes utvecklas även under nästa graviditet är stor när man haft graviditetsdiabetes tidigare. Det är viktigt att delta i uppföljningar efter graviditeten på vårdcentralen, där man kontrollerar att typ 2 diabetes inte har utvecklats. Om man inte har varit på någon kontroll på vårdcentralen sen barnet föddes kan det vara bra att kontakta vårdcentralens diabetessjuksköterska och be om en kontroll innan man försöker bli gravid.

Det är också viktigt att börja äta folsyretillskott innan man aktivt försöker bli gravid och barnmorskan bör informeras om att man tidigare haft graviditetsdiabetes vid det första besöket. Vanligtvis brukar man då genomföra en glukosbelastning i tidig graviditet och om den är normal även göra en ny glukosbelastning omkring vecka 25-28. En glukosbelastning innebär att man kontrollerar ett fasteblodsocker och sen får dricka en sockerlösning med 75 g glukos. Efter 2 timmar kontrolleras blodsockret på nytt.